مطهری پژوهشی- درباره نشریه
دربارهٔ نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/2/10 | 
مطهری پژوهی
دوفصلنامه علمی
 
صاحب امتیاز:
بنیاد علمی و فرهنگی استاد شهید مرتضی مطهری
 
مدیرمسئول:
محمد مطهری فریمانی
 
سردبیر:
محسن جوادی

هیئت تحریریه:
(به ترتیب حروف الفبا)
حمید پارسانیا (دانشیار دانشگاه باقرالعلوم)
محسن جوادی (استاد دانشگاه قم)
عبدالحسین خسروپناه (دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی)
محمدجواد رودگر (دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی)
یوسف دانشور نیلو (استادیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)
حسین غفاری (دانشیار دانشگاه تهران)
محمد لگنهاوزن (استاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)
مجتبی مطهری الهامی (استادیار دانشگاه علامه طباطبایی)
احمد واعظی (استاد دانشگاه باقرالعلوم)
 
مترجم چکیده عربی:
عبدالله محمدی امجد
 
مترجم چکیده انگلیسی:
احمدرضا جلیلی، شجاع علی‌میرزا
 
مدیر داخلی:
روح الله چاوشی
 
ویراستاران:
زینب صالحی، محسن اسلامی
 
صفحه‌پردازی:
گرافیک سایه
 
آدرس:
تهران، خیابان دیباجی جنوبی، خیابان سنجابی بن بست مریم، شماره ۴  تلفـن:   ۲۲۷۷۳۵۹۵ - ۰۲۱ / نمابر:  ۲۲۷۷۳۶۶۱ - ۰۲۱                
قم، خیابان عطاران، بین کوچه ۸ و ۱۰، شماره ۱۳۴  تلفن:    ۳۲۹۳۵۷۸۰ - ۰۲۵ / نمابر: ۳۲۹۳۵۶۹۱ - ۰۲۵               
www.mutahharireview.ir
infomutahharireview.ir
 

نشانی مطلب در وبگاه مطهری پژوهشی:
http://mutahharireview.ir/find.php?item=1.40.12.fa
برگشت به اصل مطلب